Oferta

Kancelarie prowadzą obsługę prawną w pełnym zakresie przewidzianym treścią ustawy o radcach prawnych, obejmującą bieżącą obsługę prawną, zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych ( np. windykacja należności, odszkodowań, sprawy rodzinne- rozwodowe) oraz realizację pojedynczych zleceń (np. sporządzenie umowy, pozwu, odwołania, uzyskanie wypisu z KRS lub księgi wieczystej).

Stała, kompleksowa obsługa prawna klientów.

Zaletą tej formy obsługi jest stała opieka Kancelarii nad Klientem w pełnym zakresie, obejmująca również zastępstwo w toku postępowań sądowych, pełna dyspozycyjność prawników, konsultacje w siedzibie Klienta, możliwość otrzymania niezwłocznej konsultacji prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość ( e-mail, fax, telefon ).

Odpłatność: ryczałt miesięczny.

Reprezentacjia Klientów w toku postępowań sądowych i egzekucyjnych

Obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie Klienta, mające na celu zabezpieczenie jego interesów w toku wskazanych wyżej postępowań.

Odpłatność: uzależniona od charakteru sprawy.

Pojedyncze zlecenia

Obejmuje, w szczególności, realizację pojedynczych zleceń takich jak np. windykacja wierzytelności Klienta, reprezentacja w toku rozprawy sądowej, rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzenie opinii prawnej;

Odpłatność: uzależniona od charakteru zlecenia.

Pomocy prawna na odległość ( e-usługi )

Obejmuje pomoc prawną w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem np. sporządzenie wezwania do zapłaty, prostego pozwu lub wydanie opinii prawnej;

Odpłatność: uzależniona od rodzaju usługi;

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.